DienstenWaar heeft Smagile kennis van?

Software

Software kan met verschillende tools en in verschillende omgevingen worden ontwikkeld. Veel gebruikte tools en omgevingen bij Smagile zijn:
- Microsoft Business Intelligence, SSIS, SSRS
- Microsoft Excel - bedrijfsrapportage
- EGL, Rational Business Developer
- FileMaker
- SQL
- AS/400, iSeries, i5: CL, RPG, DB2
- HTML

Consultancy

Consultancy heeft betrekking op:
- bedrijfs- en managementrapportage
- informatieanalyse
- structurering van administratieve processen
- managementadvisering met betrekking tot informatievoorziening en IT